Máy Chủ Vật Lý -1C-2G-20G SSD (VPN)

Bắt đầu từ
300,000đ
1 tháng

 • 1 vCPU


 • 2GB RAM


 • 20 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Máy Chủ Vật Lý -2C-2G-20G SSD (VPN)

  Bắt đầu từ
  350,000đ
  1 tháng

 • 2 vCPU


 • 2GB RAM


 • 20 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Máy Chủ Vật Lý -2C-4G-20G SSD (VPN)

  Bắt đầu từ
  380,000đ
  1 tháng

 • 2 vCPU


 • 4GB RAM


 • 20 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB